XII -> Istorie -> TEMA 3: Statul Român modern de la proiect politic la România Mare -> Principiile noastre pentru reformarea patriei. Dorințele Partidei Naționale din Moldova

Principiile noastre pentru reformarea patriei. Dorințele Partidei Naționale din Moldova

Problema orientală a continuat să influențeze spațial românesc. Aceasta a generat atât modificări ale statului politico-juridic cât și documente internaționale ce au favorizat modernizarea. Astfel, daca în secolul al XVIII-lea, Țara Românească a cunoscut instaurarea regimului fanariot, la 1822 va reveni la domniile pământene.

În plus, problema orientală va însemnă alaturi de menținerea suzeranității otomane, asupra Tarii Romanești și instaurarea Protectoratului rusesc în 1829. Acest protectorat vă fi înlocuit în urma războiului Crimeei (1853-1844) cu garanția colectivă a celor 7 mari puteri europene. Tratatul semnat la Paris în 1856 nu stipulează doar acest lucru. Acest document internațional a contribuit la modernizarea societății românești, modernizare ce primește însă impulsuri și din interior.

Un astfel de impuls îl reprezintă programul politic pașoptist, dintre numeroasele documente elaborate remarcandu-se, două documente care își propun constituirea statului, ambele solicitând unirea Moldovei cu Țara Românească, dar și modernizarea acestuia, urmărind improprietaria țăranilor.

Constituirea statului român modern s-a realizat în același contest al problemei orientale, dubla alegere precum și Convenția de la Paris. Participant activ la revoluția de la 1848, domnul unirii a urmărit, prin politica de reforme și materializarea obiectivelor acestea. Astfel, doua din obiectivele revoluției au fost: reforma învățământului și importanța țăranilor.