XII -> Istorie -> TEMA 3: Statul Român modern de la proiect politic la România Mare -> Evenimente ce s-au petrecut intre între secolele XVIII-XX.

Evenimente ce s-au petrecut intre între secolele XVIII-XX.

Secolul XVII a însemnat instaurarea regimului fanariot. Acest regim va lua sfârșit în urma revoluției de la 1821 condusă de Tudor Vladimirescu.

1822- Poarta va numi primii domni pământeni.

Un alt moment important în evoluția Principatelor l-a reprezentat revoluția de la 1848-1849. Printre obiectivele acesteia s-au aflat Unirea Moldovei cu Țara Românească precum și independența acestora. Ambele vor fi realizate în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Astfel, la 5 și 24 ianuarie 1859 Cuza a fost ales domnitor în ambele princiate

Independenta va fi obținută ca urmare a participării la războiul ruso-turc din 1877-1878. Independența a fost recunoscută în mod condiționat prin tratatul de pace de la Berlin.
Printre consecințele independenței se pot enumera:

dezvoltarea economică;

consolidarea instituțiilor statului precum și transformarea României în subiect al relațiilor internaționale;

Apariția statului național unitar, România a avut o importanță majoră. În afara faptului că a reunit toți românii într-un singur stat, potențialul industrial sporește cu 235%, dar prin cererile exprimate în rezolutile de Unire, respectiv vot universal la 21 de ani, înfăptuirea reformei agrare, acordarea de drepturi pentru minoritățile naționale se poate afirma că Marea Unire a contribuit la democratizarea societății românești.

Prevederile cuprinse în actele Marii Uniri se vor regăsi în Constituția din 1923. Prin conținutul său, aceasta a favorizat atât democratizarea cât și diversificarea vieții politice românești. Astfel, după 1918 scena politică nu va mai fi dominate doar de două partide ci vor apărea partide noi ca de exemplu: Partidul Poporului, POR, Garda de Fior, etc.