XII -> Istorie -> TEMA 3: Statul Român modern de la proiect politic la România Mare -> Constituția din 2003

Constituția din 2003

Pupă prăbușirea regimului comunist și revenirea la democrație, în 1991, a fost adoptată prin referendum o nouă Constituție.


Constituția a fost amendată în 2003, tot în urma unui referendum iar principalele prevederi sunt:

România este stat național, unitar, cu teritoriu indivizibil și inalivabil;

Principiul separației puterilor în stat;

Principiul suveranității poporului;

Vot universal, egal, direct și secret de la 18 ani;

Măsuri de protective socială;

Drepturi și libertăți cetățenești;

Apărarea și garantarea proprietății;

Respectarea drepturilor minorităților;

Tratatele internaționale primează în fața legilor românești;

Președintele are un mandate de 5 ani;

Președintele este șef al armatei;

Președintele numește și revocă ambasadori;

Președintele sancționează și promulgă legi;

Președintele poate dizolvă Parlamentul;

Președintele are drept de vot limitat;

Președintele beneficeaza de inunitate;

Președintele are obligația de a veglua la respectarea Constituției, de a garanta independeta și integritatea statului;

Președintele are obligația de a fi mediator între puterile statului precum și între acestea și societatea civilă;

Constituția prevede: modul de funcționare a unor instituții precum :

,,Curtea de Conturi”

,,Curtea Constituțională”

,,tratatul Poporului”

,,Curtea Supremă de justiție”