XII -> Istorie -> TEMA 3: Statul Român modern de la proiect politic la România Mare -> Proiecte politice în Transilvania

Proiecte politice în Transilvania

Datorită situației deosebite, respective dominația Imperiului Habsburgic, proiectele politice din Transilvania au un profund character național. Aceste proiecte solicitau recunoașterea românilor ca națiune politică, oficializarea limbii române, recunoașterea religiei ortodoxe ca religie legală, desființarea iabagiei.

Principalele proiecte elaborate în Transilvania au fost:

Suplex Libellus din 1744, elaborate de I. Mieu (Klein).

Suplex Libellus Valahhoreum – Petiția de întâmpinare a românilor din 1991 redactate de reprezentarea Școlii ardelene, document ce reprezintă primul program politic modern al romaniilor din Transilvania și vă reprezenta baza luptei de emanciparea națională din secolul al XIX-lea.

Pranunciamentul de la Blaj din 1868.

Memorandumul din 1892.

Memorandumul- document în care o anumită problemă este tratată sub aspect juridic. Pentru ce icare au scris această lucrare s-a intentat proces desfășurat la Cluj în 1894. Acuzații au fost condamnați la ani grei de închisoare , dar au fost grațiați de împăratul Franz Josep în 1895, intru-cât România era din 1883 membră a Reterilos Centrale.

.