XII -> Istorie -> TEMA 3: Statul Român modern de la proiect politic la România Mare -> Programele revoluției paroptiste

Programele revoluției paroptiste

Trăsăturile revoluției române:

Generată de criza sistemului feudal, de domniatia străină dar și de dezvoltarea constintei natioinale revoluția română de la 1848- 1849 se caracterizează printr-un character democratic, burghez, național și unitar. Separatumul politic, statul politico-juridic deosebit (Transilvania sub ocupație habsburgica iar Moldova și Țara Românească sub suzeranitate otomană și protectorat rus) precum și apropierea de o mare putere au conferit manifestariilor redirecționare anumite particularități: radicalism în Transilvania, moderație în Moldova, compromisul în Țara Românească și acțiunile legale în Bucovina.

Obiectivele revoluției:

egalitatea în drepturi a tuturor cetățenilor;

improprietarie cu despăgubire Proclamația de la Islaz, Dorințele Partidei Naționale din Moldova.

fară despăgubire Petiția de la Blaj;

dezvoltarea învățământului- Iași, Blaj, Islaz, Dorințele de la Bernauti;

domn pe 5 ani- Islaz;

unirea Moldovei cu Țara Românească- Brașov, Dorințele Partidei Naționale;

independența Moldovei și a Țarii Romanești- Brașov;

autonomia Moldovei și a Țări Romanești- Dorințele Partidei Naționale (Cernăuți).

Consecințele revoluției:

Țara Românească și Moldova vor cunoaște timp de doi ani ocupația militara rusă și turcă. Bucovină devine ducat autonom dependent de curtea de la Viena.

Transilvania și Banatul vor cunoaște regimul neo-absolutist.

Domeniu Obiectiv 1848 Conctretizare (aplicare)
Ec. Eco-sociale improprietaria țăranilor
secularizarea averilor mănăstirești
infintarea Băncii Naționale
1864
1863
1880
Politic egalitatea în drepturi și în fața legii
drepturi și libertăți cetățenești
o nouă constituție
1866 Constitutia
Cultural Național dezvoltarea învățământului
Unirea
independența
1864-Spiru Haret
1859
1877

Principalii lideri ai revoluției paroptiste au fost: Mihail Kogălniceanu, Al. I. Cuza, Vasile Alecsandri, Nicolae Bălcescu, Dimitrie Brătianu , Avram Iancu, Simion Bărnuțiu .

Generația paroptista a contribuit la formarea statului român modern, dar și a progresului acestuia pe tot parcursul secolului al XIX-lea. Dar nu s-a rezumat doar la elaborarea la nivel teoretic a unor programe și proiecte de reformă ci a și acționat și prin diferite funcții deținute pentru materializarea acestora.

Astfel în calitate de domn, Cuza a sprijinit inițiarea unor reforme. Având și susținerea primului ministru ,I.C. Brătianu, si a lui Mihail Kogălniceanu, în calitate de ministru de externe, au acționat pentru recunoașterea internațională a independenței României.