Istorie -> Programa -> 2020 -> Programa Bacalaureat la Istorie pentru anul 2019-2020

Programa Bacalaureat la Istorie pentru anul 2019-2020


Dacă vizualizați acest conținut pe telefonul mobil, recomandăm folosirea în modul "landscape"


Conform programei de Bacalaureat emisă de Ministerul Educației în Aprilie 2020 se exclud: Statul român postbelic și România postbelică. Relații internaționale din lista de mai jos.


Vă recomandăm să vizitați site-ul web al Ministerului Educației și Cercetării, dacă doriți să consultați în detaliu Programa la Istorie pentru anul 2020.DOMENII DE CONŢINUT / CONŢINUTURI (clasa a XII-a)
Popoare și spații istorice Romanitatea românilor în viziunea istoricilor.
Oamenii, societatea și lumea ideilor 1. Secolul XX- între democrație și totalitarism. Ideologii și practice politice în România și în Europa.
2. Constituţiile din România.
Statul și politica 1. Autonomii locale şi instituţii centrale şi în spaţiul românesc (secolele IX-XVIII).
2. Statul român modern: de la proiect politic la realizarea României Mari. (secolele XVIII-XX)
3. România postbelică. Stalinism, naţional-comunism şi disidenţă anticomunistă. Construcţia democraţiei postdecembriste.- Cu excepția aspectelor referitoare la secolul al XX-lea din acest conținut
Relațiile internaționale
EXCLUS PENTRU ANUL 2020!!!
1. Spaţiul românesc între diplomaţie şi conflict în Evul Mediu şi la începuturile modernităţii.
2. România şi concertul european; de la „criza orientală” la marile alianţe ale secolului XX.
3. România în perioada „Războiului rece”.
COMPETENŢE DE EVALUAT
1.Utilizarea eficientă a comunicării şi a limbajului de specialitate 1. Formularea de argumente referitoare la un subiect istoric.
2. Folosirea limbajului adecvat în cadrul unei prezentări scrise .
3. Evidenţierea relaţiei cauză – efect într-o succesiune de evenimente sau procese istorice.
4. Formularea, în scris, a unor opinii referitoare la o temă de istorie.
2. Exersarea demersurilor şi acţiunilor civice democratice 1. Extragerea informaţiei esenţiale dintr-un mesaj.
2. Descoperirea constantelor în desfăşurarea fenomenelor istorice studiate.
3. Aplicarea principiilor şi a metodelor adecvate în abordarea surselor istorice 1. Selectarea şi comentarea surselor istorice pentru a susţine/ combate un punct de vedere .
2. Descoperirea în sursele de informare a perspectivelor multiple asupra evenimentelor şi proceselor istorice .
3. Analiza diversităţii sociale, culturale şi de civilizaţie în istorie pornind de la sursele istorice.
4. Utilizarea surselor istorice, a metodelor şi a tehnicilor adecvate istoriei pentru rezolvarea de probleme. 1. Utilizarea adecvată a coordonatelor temporale şi spaţiale relative la un subiect istoric.
2. Construirea de sinteze tematice.

*Eseuribac.ro nu își asumă răspunderea pentru orice neînțelegere creată/ provocată de acest material. Acesta este un material informativ, nu oficial. Vă recomandăm să verificați site-ul web al Ministerului Educației și Cercetării pentru a obține programa oficială pentru Bacalaureatul la Istorie aferentă anului 2020.