IX -> Fizică -> Teoreme de variație și legi de conservare în mecanică -> Teorema variației impulsului

Teorema variației impulsului

Impulsul punctului material \(\vec p\) este mărimea fizică vectorială egală cu produsul dintre masa \(m\) și viteza lui \(\vec p\) :
\(\vec p = m \cdot \vec v\)
\({\left[ p \right]_{S.I}} = kg \cdot {m \over s} = N \cdot s\)

Teorema variației impulsului unui punct material:
Variația impulsului punctului material raportată la intervalul de timp în care se produce această variație este egală cu forța rezultantă medie ce acționează asupra punctului material.
\({{\Delta \vec p} \over {\Delta t}} = {\vec F_m} \Rightarrow \vec p = {\vec F_m} \cdot \Delta t\)

Legea conservării impulsului punctului material:
În sistemele de referință inerțiale impulsul unui punct material izolat se conservă ( \(\vec p = \vec 0\) ) adică punctul se mișcă rectiliniu uniform sau este în repaus.
Legea conservării impulsului unui sistem de puncte materiale:
Dacă rezultanta forțelor exterioare ce acționează asupra unui sistem de puncte materiale este permanent nulă, atunci impulsul total al sistemului rămâne constant, adică se conservă.