IX -> Fizică -> Teoreme de variație și legi de conservare în mecanică -> Randamentul mecanic

Randamentul mecanic

Lucrul mecanic al forței necesare pentru a învinge o forță rezistentă (de exemplu greutatea) se numește lucru mecanic util \({L_u}\)

Lucrul mecanic efectuat de o forță activă (forța care “învinge” forța rezistentă) se numește lucru mecanic consumat \({L_c}\)

Randamentul mecanic \(\eta \) al unui mecanism este raportul dintre lucrul mecanic util și lucrul mecanic consumat. În practică, randamentul nu poate fi egal cu 1 datorită frecării și altor moduri de pierdere a energiei.
\(\eta = {{{L_u}} \over {{L_c}}} = {{{E_u}} \over {{E_c}}}\)