IX -> Fizică -> Teoreme de variație și legi de conservare în mecanică -> Energia potențială

Energia potențială

Sistemele deformabile (cele ale căror părți își schimbă în timp poziția relativă) au energie potențială dacă părțile lor interacționează prin forțe conservative. Variația energiei potențiale a unui punct material este dată de relația:
\(\Delta {E_p} = {L_{\cos s}}\)
Unde \({L_{\cos s}}\) este lucrul mecanic al tuturor forțelor conservative ce acționează asupra punctului.

Energia potențială gravitațională: \({E_p}(h) = m \cdot g \cdot h\)

În cazul unui câmp gravitațional neuniform: \({E_p}(r) = - k{{M \cdot M} \over r}\)

Legea conservării energiei mecanice: energia mecanică totală a unui sistem izolat, între părțile căruia se exercită numai forțe conservative este constantă în timp (se conservă).

Legea variației energiei mecanice totale: variația energiei mecanice totale a unui sistem mecanic izolat este egală cu lucrul mecanic total al forțelor neconservative care acționează între părțile sistemului.