IX -> Fizică -> Teoreme de variație și legi de conservare în mecanică -> Energia cinetică:

Energia cinetică:

Energia este capacitatea unui sistem fizic de a efectua lucru mecanic în trecerea dintr-o stare în altă stare dată.
\(\left[ E \right]{}_{S.I} = {\left[ L \right]_{S.I}} = N \cdot m = J\)

Orice punct material (corp) de masă ,,m,, aflat în mișcare cu viteza \(\vec v\) față de un sistem de referință inerțial are o energie cinetică \({E_c}\) . Energia sa cinetică se calculează cu relația:
\({E_c} = {1 \over 2}m \cdot {v^2}\)

Teorema variației energiei cinetice: La deplasarea unui punct material față de un sistem de referință inerțial, variația energiei lui cinetice este egală cu lucrul mecanic efectuat de forța rezultantă care acționează asupra acestuia.
\(\Delta {E_c} = L\)