IX -> Fizică -> Teoreme de variație și legi de conservare în mecanică -> Lucrul mecanic. Puterea

Lucrul mecanic. Puterea

Lucrul mecanic al unei forțe constante \( \vec F \) al cărui punct de aplicație are o deplasare \( \vec d \) este mărimea scalară definită prin relația: \({L_F} = \vec F \cdot \vec d\).
\({L_F} = F \cdot d \cdot cos\alpha \) unde \( \alpha \)este unghiul dintre \( \vec F \) și \( \vec d \)
\(\left[ L \right]_S.I = N \cdot m = J\) (Joule)

Puterea mecanică medie \({P_m}\) este mărimea fizică scalară numeric egală cu lucrul mecanic efectuat în unitatea de timp. $$\eqalign{ & {P_m} = {{\Delta L} \over {\Delta t}} \cr & {\left[ P \right]_{S.I}} = J/s = W \cr} $$

Lucrul mecanic al forței gravitaționale:

Lucrul mecanic al greutății la coborâre: \({L_G} = m \cdot g \cdot h\)

Lucrul mecanic al greutății la urcare: \({L_G} = - m \cdot g \cdot h\)

Lucrul mecanic al forței gravitaționale în cazul în care câmpul gravitațional nu este uniform, adică \(\vec G\) variază și ca valoare, și ca direcție este:
\({L_{{G_{AB}}}} = k \cdot M \cdot m({1 \over {{r_B}}} - {1 \over {{r_A}}})\)

Unde \({r_A}\) este distanța inițială dintre corpuri, \({r_B}\) este distanța dintre corpuri după o perioadă de timp, M și m sunt masele corpurilor, iar k este constanta de atracție universală.

Lucrul mecanic al forței elastice:

Când resortul este deformat: \({L_e} = - {1 \over 2} k x^2\)

Când resortul este comprimat: \({L_e} = {1 \over 2} k x^2\)

Unde ,,x,, este deformarea resortului, iar ,,k,, este constanta elastică a resortului.

Lucrul mecanic al forței de frecare la alunecare:


\({L_f} = - \mu (m \cdot g - F\sin \alpha )d\)

Unde \((mg - F\sin \alpha ) = N\) (forța de apăsare normală), ,,d,, este distanța parcursă de punctul de aplicație al forței ,,F,, , iar \({\mu} \) este coeficientul de frecare la alunecare.