IX -> Fizică -> Optica Geometrică -> Reflexia și Refracția

Reflexia și Refracția

Reflexia luminii este fenomenul de întoarcere a luminii în mediul din care a venit când întâlnește suprafața de separare dintre două medii.

Refracția luminii este fenomenul de schimbare a direcției de propagare a luminii la trecerea dintr-un mediu transparent în al mediu transparent.

Difuzia luminii este fenomenul de împrăștiere al luminii pe o suprafață. În general orice suprafață difuzează mai mult sau mai puțin lumina.

Legile reflexiei:

Raza incidentă (S I), normala în punctul de incidență (NI) și raza reflectată (IR) sunt în același plan.

Unghiul de reflexie (r) are aceeași măsură cu unghiul de incidență (i).

Legile refracției:

Raza incidentă (SI), normala în punctul de incidență (N'I) și raza refractată (IR') sunt în același plan.

Pentru două medii transparente și omogene (n1 și n2) raportul dintre sinusul unghiului de incidență (i) și sinusul unghiului de refracție (r') este constant ( ). n21 se numește indice de refracție relativ al mediului al doilea în raport cu mediul 1.

Indicele de refracție absolut al unui mediu transparent ( ) este egal cu raportul dintre viteza de propagare a luminii în vid ( c ~ 300 000 km/s) și viteza de propagare a luminii în mediul respectiv (v).

Indicele de refracție relativ al mediului 2 în raport cu mediul 1 este: