X -> Fizică -> Producerea și utilizarea curentului continuu -> Curentul electric

Curentul electric

a)sarcina electrica \(\left[ q \right] = 1C = 1A - 1s\)

q>0(pozitiva)

q<0(negativa)

ion pozitiv-atomul care are lipsa de electroni

ion negatic-atom care are surplus de electroni.

b)Curentul electric reprezintă o mișcare ordonata de sarcini electrice.

c)Substanțele pot fi:

-conductoare

-semiconductoare

-izolatoare

În metale purtătorii de sarcina mobile sunt electronii. Curentul electric saionar este curentul în care viteza miscariilor ordonate a sarcinilor electrice este constanta în timp.

Tensiunea electromotoare: se măsoară în Volti \(\left[ E \right] = 1V = \frac{{1J}}{{1C}}\)

Tensiunea electromotoare-este o mărime fizica scalara numeric egala cu lucrul mecanic efectuat de sursa la deplasarea unității de sarcina pozitiva de-a lungul întregului circuit.

Sensul curentului electric-este sensul de mișcare a sarcinilor positive adică de la plusul sursei la minusul sursei în circuit exterior și de la minus la plus în interiorul sursei.

Intensitatea curentului electric:

Este o mărime fundamentală scalară \(I = \frac{g}{t}\ I=∆g/∆t \[I = \frac{{\Delta g}}{{\Delta t}}\)
Intensitatea curentului electric este egala cu raportul dintre sarcina care străbate o secțiune transversala a conductorului și timpul în care e străbătut. Unitatea fundamentala pentru intensitate este Amper-ul [I]=A(amper)

Intensitatea curentului electric se măsoară cu ampermetrul care se leagă în serie și are rezistență internă foarte mică.
ampermetrul ideal are rezistenta interna 0.

Tensiunea electrica se măsoară cu voltmetrul care se leagă în paralel și are rezistență internă foarte mare.
voltmetrul ideal are rezistenta interna (Rv) infinit de mare.

Tensiunea electrica dintre doua puncte se notează cu ,,U”, se mai numește diferență de potențial dintre cele doua puncte.
\(U = {V_a} - {V_b}\)

Caracteristicile curentului:

Dipolul-componenta care are doua borne de branșare.
\(U = I \cdot R\) căderea de tensiune pe rezistorul R. Reastat(Rezistenta variabila, potentiametru)

Gruparea rezistentelor în serie:
La gruparea în serie intensitatea este aceeași prin fiecare rezistor. Căderea prin fiecare rezistor diferă.
\({U_{A0}} = {U_{AB}} + {U_{BC}} + {U_{CD}}\)
\({\mathop{\rm Re}\nolimits} s = {R_1} + {R_2} + {R_3}........\)

Legiile lui Kirchhoff:

nod de rețea= punctul în care se întâlnesc cel puțin 3 fire.

ramura de rețea= o porțiune dintre doua moduri.

ochi de rețea= un contur închis de circuit.

Prima lege a lui Kirchhoff: Se refera la nodul de rețea și este o lege de conservare a sarcinii electrice.

Conform acestei legi, suma intensităților curenților (continui) care intră într-un nod de rețea este egală cu suma intensităților curenților care ies din același nod..


Sarcina electrică totală ce intră într-un nod de rețea trebuie să fie egală cu sarcina electrică ce iese din acel nod: \(Q_{1}+Q_{4}=Q_{2}+Q_{3}\)
Mișcarea sarcinilor electrice (ce intră și ies) efectuându-se în același timp (simultan), se poate scrie: \(i_{1}+i_{4}=i_{2}+i_{3}\) Suma algebrica a intensitatiilor curentiilor electrici în modul de rețea este zero. $$i_{1}+i_{4}-i_{2}-i_{3}=0$$

Legea a doua a lui Kirchhoff: Se refera la ochiul de rețea. Este o lege de conservare a energiei și afirmă:

Suma algebrica a tensiunilor electromotoare de-a lungul unui ochi de rețea este egala cu suma algebrica a caderiilor de tensiune pe fiecare ramura a ochiului de rețea.


Numărul ecuațiilor pentru nod este egala cu numărul nodurilor -1.

Legea a II-a:


\({E_1} - {E_2} - {E_3} = I1\left( {{R_1} + {r_2} + {r_1}} \right) - I2\left( {{R_2} + {r_3}} \right)\)

Ochiul:


\({E_3} + {E_4} - {E_5} = I2\left( {{R_2} + {r_3}} \right) + I3\left( {{R_3} + {r_4} + {r_5}} \right)\)
Numărul ecuațiilor pentru ochi de rețea este egal cu numărul laturiilor- numărul nodurilor+1.
\({U_{AC}} = {U_{{E_1}}}\) (tensiunea la bornele lui E1)
\({U_A} = {U_{{E_1}}} = {E_1} - {I_1} \cdot {r_1}\) ( semnul este dat de sensul curentului prin circuit,daca merge spre =+ daca merge dinspre =-.

Legea lui Ohm:

Un Ohm este rezistenta unui circuit prin care trece un curent cu intensitatea de un amper atunci când la bornele lui se aplica o tensiune de un volt. \(I\frac{E}{{r + R}}\)
Energia și puterea curentului electric.Efectul termic al curentului electric(efect Joule).

Energia:


Energia totala data de o sursa este:
t\({W_E} = E + I + T\)
SAU
\(I = \frac{E}{{r + R}} \to W = \frac{{{E^2}}}{{r + R}} \cdot t\)
SAU
\(W = {I^2}\left( {r + R} \right)t\)
Energia consumata de un rezistor ,,R”( căldură degajata sub efect Jooule)
\({W_R} = U \cdot I \cdot t\) U=căderea de tensiune pe acel rezistor.
\(U = I \cdot R\)
\({W_R} = {I^2} \cdot R \cdot t\)
\(I = \frac{U}{R} \to {W_R} = \frac{{{U^2}}}{R} \cdot t\)
\(\left[ W \right] = 1J = 1N \cdot 1m\)

Puterea electrica:


Puterea totala data de orice sursa este raportul dintre energie si timp.
\({P_E} = \frac{{W \cdot E}}{t} \to P = E \cdot I = \frac{{{E^2}}}{{r + R}} = {I^2}\left( {r + R} \right)\)
Puterea pe o rezistenta( consumata de o rezistenta)
\({P_R} = U \cdot I = {I^2} \cdot R = \frac{{{U^2}}}{R}\)
\({\left[ P \right]_{S.I}} = 1W = \frac{{1J}}{{1s}} \to j = w \cdot s\) Pentru energia electrica se mai folosește și \(KW \cdot h - 1000W \cdot 3600s = 36000000J\)
Puterea este maxima în circuitul exterior daca R=r. În acest caz, randamentul circuitului este 50%.
\(N = \frac{R}{{r \cdot R}}\)

Scurt-circuit-intre doua puncta A și B se realizează un scurt circuit daca intre cele doua puncta se leagă un fir fară rezistenta.
Tensiunea dintre cele doua scurt-circuitate este 0.
Intensitatea printr-un rezistor scurt-circuitat este 0.
Tensiunea la bornele sursei scurt-circuitate este 0.