IX -> Fizică -> Optica Geometrică -> Principiile Opticii Geometrice

Principiile Opticii Geometrice

Principiul propagării rectilinii a luminii: Într-un mediu transparent și omogen lumina se propagă în linie dreaptă.

Principiul independenței fasciculelor de lumină: Drumul unei raze de lumină este independent de acțiunea altor raze.

Principiul reversibilității drumului razelor de lumină: Drumul unei raze de lumină nu depinde de sensul ei de propagare.