Eseuri bac 2014 la limba romana si istorie

 

I. PROZA –specii narative

1.Basmul cult – Ion Creangă, Povestea lui Harap-Alb – Caracterizare – Relatia dintre doua personaje                         

2.Povestirea – Mihail Sadoveanu, Hanul ancuţei link – Caracterizare

II. NUVELA
a) Nuvela istorică – C. Negruzzi, Alexandru Lăpuşneanul – Caracterizare – Relatia dintre doua personaje
b) Nuvela Fantastică – Mircea Eliade, La Ţigănci  sau  Mihai Eminescu,  Sărmanul Dionis
c) Nuvela psihologică – Ioan Slavici, Moara cu noroc  – Caracterizare Relatia dintre doua personaje

III. ROMANUL 

-Romanul de până la al doilea război mondial – (perioada interbelică)

a)Romanul tradiţional – Ioan Slavici, Mara – Caracterizare
b)Romanul de tip obiectiv – Liviu Rebreanu, Ion – Caracterizare  – Relatia dintre doua personaje
c)Romanul modern de tip subiectiv – Camil Petrescu, Ultima noapte de dragoste întâia noapte de război
d)Romanul realist – George Călinescu, Enigma Otiliei – CaracterizareRelatia dintre doua personaje

-Romanul de după la al doilea război mondial – (perioada postbelică) Marin Preda – Moromeţii

IV. DRAMATURGIA –specii dramatice
1. Comedia – I.L.Caragiale, O scrisoare pierdută – Caracterizare – Relatia dintre doua personaje
2. Teatru postbelic – Iona  – Caracterizare

V. POEZIA – evoluţie
1. Paşoptismul – Vasile Alexandri, Mezul iernii; Malul Siretului
2. Mihai Eminescu – Luceafărul, Floare albastră, Scrisoarea I, Oda în metru antic, Sara pe deal
3. Simbolismul – George Bacovia, Plumb; Lăcustră
4. Tradiţionalismul – Vasile Voiculescu – In gradina Ghetsemani ; Ion Pilat – Aci sosi de vremuri
5. Modernismul
a. Lucian Blaga -Eu nu strivesc corola de minuni a lumii
b. Tudor Arghezi – Testament; Flori de mucigai
c. Ion Barbu – Riga Crypto şi lapona Enigel; [Din ceas, dedus…]

6. Neomodernismul – Nichita Stănescu (În dulcele stil clasic;  Către Galateea;  Cântec)

VI. EPOCI ŞI IDEOLOGII LITERARE 
1. Introducţie la Dacia literară – Mihail Kogălniceanu
2. Junimea şi revista Convorbiri literare– Titu Maiorescu
3. Modernismul interbelic(perioada interbelică) 

 

Lista eseuri la istorie

 

Leave a Reply

StudentBlog theme is brought to you by Quasargaming.com online slot games such as Plenty on twenty, Fruits and sevens and Columbus deluxe.